2010, ഒക്‌ടോബർ 22, വെള്ളിയാഴ്‌ച

പ്രിയ സുഹൃത്ത് :
ശാന്തമായ കടല്‍പോലെ
സുന്ദര സ്വപ്നം പോലെ 
ജീവിതയാത്രയില്‍ ഒരു കൈത്താങ്ങായ
എന്‍റെ ജീവിത ദുഖങ്ങളില്‍ 
തണലായി, സാന്ത്വനമായി, നര്‍മ്മങ്ങളായി 
എന്നിലെ നമയെ വേരിതിരിചെടുത്ത 
എന്‍റെ സ്വന്തം സുഹൃത്തേ  
നിന്‍റെ പേര് ചോല്ലുന്നില്ല ഞാന്‍  
കാരണം പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു
ഉള്ളതെല്ലാം മനസിലല്ലേ, വെളുത്ത മനസുള്ള 
കറുത്ത കൂട്ടുകാരാ നിനക്കായ് ഞാന്‍  
ചുവന്ന മിഴിയും  ഒരുകുപ്പി ബിയറുമായി
ഈ കടത്തിണ്ണയില്‍ കാത്തിരിക്കുന്നു 
നീ വരുമോ  വരുമെങ്കില്‍ അച്ചാര്‍ എടുക്കാന്‍ മറക്കരുതേ......................................